Husité - Ktož jsú boží bojovníci

založil:
Votan
dne:
02.03.2001 19:53:03
odkaz:
www stránky
kategorie:
Věda a Technologie
Zaregistrujte se a získáte:
- vlastní unikátní přezdívku
- vlastní ikonku
- soukromé zprávy
- oblíbené diskuze
- a spoustu nových funkcí
* registrace je zdarma
 Votan (xxx.xxx.221.56)reagovat 29.09.2002 13:21:48
RE:Neda mi to
1) Velké husitské bouře vypukli v době smrti Václava IV. Cílem bouří se staly mnišské kláštery a nevěstince. Nejsou záznamy, že by kdokoliv z napadených byl při těchto střetech zabit. Naopak se píše o popravách některých osob z řad lůzy, kterým bylo jedno jestli ničí to nebo to.. 2) Z Prahy byli vyhnáni osoby. Nevím kolik jich bylo. Nejednalo se však o etnickou čistku, spíše o náboženskou. Vypovězeni byli všichni nepřátelé kalicha (Češi i Němci) a jejich majetek byl zkonfiskován pro potřeby válečné a nemovitý majetek později rozdělen radikálním vůdcům hnutí. Z hlediska válečného bylo vyhnání papeženců základním a správným předpokladem pro zajištění obrany města. Já bych se nechoval jinak. Kdo by si chtěl nechat „veš“ v zádech… Ještě bych podotknul, že vyhnání kališníků se neprovádělo. Kališníci bylo totiž vždy nemilosrdně zabíjeni! 3) Po smrti Václava byl Zikmund dědic trůnu. Avšak byl to ten Zikmund, který nechal upálit Mistra Jana. V posledních letech vlády stála včele královna Žofie, která byla známa svými sympatiemi ke kališnické straně a především skupina kališnických šlechticů v čele s Čenkěm z Vantenberga. Zikmund si pochopitelně na trůn dělal nároky a kališnická šlechta by ani nebyla proti, jenže pod podmínkou zachování přijímat z kalicha. To pochopitelně Zikmund nepřipustil a tak potvrdil regentství královny Žofie a začal se připravovat na válku! 4) Karel IV. byl možná cizákem, ale jen polovičním! Matkou mu byla Eliška Přemyslovna, takže byl Čechem po matce! Jeho syn Zikmund byl Čechem z 1/4, tedy po „babce“. Matkou mu byla myslím Alžběta Pomořanská, což byla Němka. Avšak více než původ bychom měli hodnotit spíše jejich činy a přínos našemu státu. Význam Karla IV. pro České země je nepopiratelný. Takže tvá poznámka je zcela irelevantní. 5) Zikmund do Čech přitáhl a ne jednou. Vždy si však při tom „VEDL“ jako opravdový český král!!! Na tvou otázku ti odpovím stejnou otázku, měli by kališníci trpět krále, který nechal upálit Mistra Jana, podporoval hamižnost a zkaženost církve, zotročování národa cizáckou (pravda i naší) šlechtou?
 Miroslav & Josef (xxx.xxx.95.70)reagovat 08.07.2005 3:13:12
RE:RE:Neda mi to
Význam císaře Karla IV. byl také v tom, že povil 2 syny, jednoho slabého krále Václava a drhého "silného" krále Zikmunda. Oba svým způsobem také zapříčinili a způsobili smrt Jana Husa, oba významně přispěli ke vzzniku Husitství a občanské války. Ke cti českého krále Zikmunda Lucemburského je ovšem nutno přičíst to, že se snažil požár, který sám pomohl rozpoutat (už v Kostnici upálením Mistra Jana) v Čechách uhasit, o tom že to dělal nevhodně, nešťastně a často i dost amatérsky svědčí to, že jeho pokusy o pacifikaci české země vedly k ještě větší eskalaci konfliktu. Úmysly dobré, provedení zcela špatné a nevhodné.
 Sabin (xxx.xxx.18.44)reagovat 01.10.2002 7:55:11
RE:Neda mi to. Ale dá.
Nazdar Zdeňku! Ano, máš pravdu, několikrát jsem se tady do tebe navezl. Nebylo to ale zcela bezdůvodně a rozhodně mi to nedělalo potěšení. Bylo to kvůli tvému chování. Kdokoliv jsem totiž napsal nějaký svůj názor, ihned ses do něho navezl a svou "vědeckou" studií ses ho pokuzil buď navést na tvojí správnou cestu a nebo zesměšnit. Takové chování nemám rád a musel jsem se ozvat. Rozhodně to tedy nebylo tím, že jsi proti husitům, ale tvým arogantím vystupováním Brouka Pytlíka. Tvá poznámka, že mé příspěvky neobsahují jediný fakt přispívající k vysvětlení, proč bychom měli být na činy husitů hrdější než na činy křižáků, je také lehce mimo, protože nikde jsem nedělal nábor do utrakvistických řad. Jenom jsem odpovídal lidem (když jsem to věděl), kteří hledali radu nebo pomoc. Vím, že bych nikoho nepřesvědčil ani kdybych chtěl, protože husitství je tak složitá doba, že si jí musí člověk nastudovat sám a sám se potom rozhodnout jak se k této naší slavné době postaví. Pokud jde o tvoje požadavky argumentů, již několikrát jsem ti je tady vysvětloval já sám (např. E.T.), Votan nebo JanSu, ale je těžké někomu něco vysvětlovat, když ten jediněc nechce slyšet, vidět a neustále mluví o hruškách, když píšeme o jabkách. Nemám už chuť zbytečně plýtvat svou energii na rozhovoru který nikam nevede a už rozhodně nemám chuť ti znovu vysvětlovat, to co jsem ti už vysvětlil. Rozhodně nejsi mentálně postižený jedinec, který potřebuje všechno vysvětlovat znovu každý týden, ne? Když tedy ode mne vysvětlení nebereš a husiti ti stále připadají pouze jako vrazi, lupiči a násilníci, promiň spíš než s tebou, tak budu souhlasit s Masarykem, Palackým nebo Jiráskem. To jestli jsi mi to dal nebo ne, mě vůbec nezajímá. Já jsem s tebou rozhodně nechtěl soutěžit a vidět tě roztrhaného v krvi, jako ty mě. Odpovídá tomu tvoje podpuklovnická myšlenka dne: jak Vy k My, tak My k Vy. Nechtěl jsi spíš napsat: buď Já a nebo Ty? Měj se fajn. Zdar.
 Zdenek (xxx.xxx.144.91)reagovat 02.10.2002 18:22:55
S čestnou vyjímkou Votana jsou mi na mé konkrétní otázky jako odpověď nabízeny především rozbory mého patologického duševního stavu.Sem tam nějaká ideologická fráze s minimální informační hodnotou.
 Sabin (xxx.xxx.18.44)reagovat 04.10.2002 8:57:39
RE:
Já si to nemyslím, ale vyvracet ti to nebudu.
 Jan Leoš (xxx.xxx.55.80)reagovat 09.10.2002 8:43:57
Nejlepší je stejně leo.cz
NIč
 jirka - vlada - barus (xxx.xxx.55.80)reagovat 09.10.2002 8:44:34
celkem o ujde...
 Sabin (xxx.xxx.18.44)reagovat 11.10.2002 9:45:33
Pro Votana
Votane, musím se ti omluvit. Křížová výprava byla kruciáta a ne kruciáda, jak jsem ti napsal k fotkám. Promiň. Musím ti taky poděkovat, že jsi je umístil na svoje stránky. Potěšilo mě, že se ti líbily. Možná, že se budou líbit i někomu jinému a třeba se v něm i probudí touha navštívit tato místa.
 Honza (xxx.xxx.213.4)reagovat 16.10.2002 12:01:04
Hr na ně
 Jaroslav Durych (xxx.xxx.99.106)reagovat 31.10.2002 13:00:42
Bílá hora
Poněvadž nejsme v této zemi ani cizinci ani levobočky, nýbrž vlastními syny a zákonitými dědici těch, kteří od úsvitu dějin po staletí tvořili tento národ a jeho dějiny, pilně a věrně střežíce poklad víry katolické, máme svatou a nezadatelnou povinnost chrániti jak jejich odkaz, tak i své dědictví a své právo. My jsme vlastními dědici této země, neboť my vyznáváme katolickou víru. I sluší se, abychom věrně se drželi všeho, co skrze tuto víru bylo dáno našemu národu, nečiníce v této věci žádného ústupku, neboť dosti jsme mohli poznati odpůrce své a toliko nezletilý smí chápati, co jest to víra. Mnozí už se pokusili zrušit odkaz předků, aby nás mohli vyhnat a vyloučit z dávného obcování s knížaty, králi a světci našeho lidu. Mnozí se snažili uvésti sem vyvrhele celého světa, aby zde hanobil vlastní náš dům. Nikdy však úplně nevyhasla věrnost a poctivost těch, kteří zde zůstali v staletích osiřelosti a na které vzpomínáme s pýchou a úctou. Nezhaslo světlo věčné, nepřestala se sloužiti mše a nezatřásla se ruka, jež proti přesile útočících tasila meč. Věrný jest Bůh: Vytrhl z ponížení svůj lid a zjevil svou sílu. Přes tři sta let už se raduje země z porážky nepřátel víry na Bílé hoře. Bývaly doby všelijaké a nikoliv každodenně se usmívá slunce. Věčný jest zápas a věčná jest zkouška. Rozmnožen byl počet těch, kteří vyznali víru, dvojnásob však i trojnásob rozmnožen počet malověrných, počet těch, kteří se skrývají, počet těch, kteří zapírají. Jasný byl zázrak vítězství na Bílé hoře, temné však zůstává smýšlení těch, kteří pošilhávají po přízni palatinské. Jest zajisté uprostřed tohoto lidu přemnoho tisíc katolických Švejků, starých i mladých, tupých i vrtohlavých, jak sluhů, tak jemnostpánů; jistě pak nesluší ses těmito lidmi se ukazovati protivníkům; ať tedy v klidu užívají ovoce pokrytectví, ať v pokoji odpočívají až do dne probuzení! Vždycky to bylo a bude, že v hodině nebezpečí, když v dešti a vichru bdí před nepřítelem unavená a hladová stráž, ti, kteří jsou obléháni, v klidu a teple hoví neřestem svým či tajně se dohadují, jak by se vzdali. A tak jest i nyní. Nedbá však toho velitel stráže; ví, že ti malodušní též mohou uhořeti při požáru města, že zmeškati mohou hodinu zrady a pokrýti svými mrtvolami chodníky ulic. Jest věcí velitelů jak spravedlnost, tak soucit. Ne všichni jsou muži, kteří se zevnějškem svým podobají mužům, a jistě pak síla a rozhodnutí se do rukou dává jen mužům. Čím tedy bychom byli bez Bílé hory? Byli bychom vůbec? Co se to vlastně přihodilo na Bílé hoře? O čem k nám mluví Bílá hora? Mlčte a naslouchejte! Smekněte, poklekněte a skloňte hlavy! Slyšíte? Jak zněla modlitba vojevůdcova? Dej mi sílu proti nepřátelům tvým! Ukaž, že jsi matka! O, pramálo přemýšlíte o tomto dni, pramálo uvažujete o jeho slávě, točíce se okolo ní jako slepí a pošetilí! Bývaly časy, kdy tento den oslavovalo město jako den svého triumfu, jako den vysvobození před zatracením. Ty časy minuly. Zapomnělo se už na to, že Bílá hora jest místo svaté, a toto místo bylo vydáno všanc těm, kteří tam přicházeli za zcela jiným účelem než za tím, aby oslavovali zjevení milosrdenství, jak by se slušelo pravým synům této země. Nevíte, co jest to Bílá hora. To je místo slávy. To jest to nejpamátnější místo v této zemi. Tam bylo zachráněno naše dědictví, naše prvorozenství a náš život, časný i věčný. Místo zbožnosti a vděčnosti otvírala se srdce hlasům úst křivých a pokořující lež byla přijímána vděčněji než sláva pravdy. Milejší se zdálo truchliti nad tímto dnem jako nade dnem porážky než oslavovati tento den jako den vítězství. Ale každému to, co mu patří! Kdo tedy byl poražen na Bílé hoře, ať želí! My jsme to nebyli. My se k tomu dni hlásíme vděčně a hrdě. Byl to den našeho osvobození, byl to den osvobození prvorozených a pravých synů tohoto národa. A ukázala i věda historická, ukázali i historikové, chladní a nepřívětivý, že vítězství toto bylo zázračné, neboť ať čtete vylíčení bitvy v kterékoliv knize a v kterýchkoliv pramenech, marně se namáháte vysvětliti si porážku vojsk zimního krále nějakým způsobem přirozeným. My tedy tvrdíme a prohlašujeme, že na Bílé hoře nebyl národ poražen, nýbrž osvobozen od nepřátel nejnebezpečnějších a nejhorších. Pro nás je to právě potvrzením naší důvěry v nepřemožitelnost našeho národa. Jsme národem vítězným a nestojíme o to, aby nás někdo nutil k uctívání porážky, která se nás netýkala. Kdo chce porážku uctívati, ať ji uctívá! Každému, co mu patří! A nám patří toto vítězství. Přijímáme tento den do svého kalendáře jako den slavný. Činíme to dobrým právem jako potomci a dědicové těch, kteří vedli tento národ od úsvitu dějin křesťanství po celá staletí cestou víry a věrnosti k Bohu a k Církvi. Nenahlížíme, že bychom měli s kýmkoliv o tom rokovati, neboť známe právo a o věcech samozřejmých se nediskutuje. Dosti už bylo koktání, zajíkání a vyhýbání. Nesluší se, abychom mluvili neurčitě. Jsme tady a víme, kdo jsme. Můžeme odpovídati, vidí-li se nám to dobré; jinak nemusíme. O své duchovní příslušnosti pak rozhodujeme sami. A tím pro nás jest i česká otázka vyřízena.
 Sabin (xxx.xxx.18.44)reagovat 31.10.2002 14:55:51
RE:Bílá hora
Nemůžu uvěřit, že jsi tohle napsal dobrovolně! Ty tady veřejně souhlasíš s porážkou nadějí našeho národa na Bílé Hoře a vyvrcholením beznaděje vládou Habsburského absolutismu a římské tyranie. Náboženská tolerance, která byla v Českém království, neměla a nemá obdoby. Jednota bratrská byla nejzářivější květ, který vyrostl z našeho národa. Souhlasíš s násilnou rekatolizací, která probíhala tak úspěšně, že počet obyvatel se v některých městech snížil na polovinu. Souhlasíš se způsobem vlády Habsburků, kteří takticky vedli boje 30-ti leté války na našem území, aby se snížil počet nepolepšitelných "kacířů" na polovinu a pak opuštěná místa osídlili spolehlivými Němci. Ve městech pomalu začínající kapitalismus byl zničen a hospodářství se vrátilo do hlubokého feudalismu. To následně vedlo ke krachu celé ekonomiky. V době kdy se začali ostatní země otevírat, studovat, poznávat a tolerovat, byla naše země vržena do spáru bezcitných jezuitských bestií, kterými opovrhovali všichni soudní katolíci. Bohužel však ne u nás. Naděje národa byly utopeny v krvi na Staroměstském náměstí. Nejlepší mozky byly utlačovány, nuceny k emigraci a katolictví. Prostý lid, který předtím musel robotovat průměrně 3 dni v roce, nyní čekali 3 dni roboty v týdnu! Nesměl vlastnit a ani číst a to hlavně bibly, protože by se nedal ovládat jako stádo tupých ovcí, který bečí podle pískání z Říma. Byli zavedeny nové berně, aby se "chudí" sluhové boží vyrovnali stavbami feudálům. Nechápu, jak s klidným svědomím můžeš ospravedlňovat Dobu temna, kdy několik stovek degenerovaných lumpů parazitovalo na práci desítek tisíců. Kdy se s člověkem zacházelo jako s kusem hadru, který je dobrý jenom na práci, ždímání peněz a potravu pro kanóny nepřátel. Kdy byla česká řeč ve vlastní zemi zakázána jako úřední jazyk a český člověk brán jako méněcenná rasa. Je mi z tebe špatně. Nejhorší ale je, že náš národ je na začátku svého konce, protože ho nezajímá jeho minulost a rychle zapomíná křivdy, které mu byly spáchány. Z toho těží lidi tvého typu a nebojím se říct, že to jsou katolíci (včetně Vlka s Halíkem), kteří můžou kdykoliv mluvit do televize a říkat tam co chtějí, protože zase náš bezpáteřní národ leze do řiti Vatikánu a vůbec nic ho nezajímá. Veřejně se katolíci paktujou se Sudeťákama a Esesákama. Slouží jim mše a nikdo se nad tím nepozastaví. Opět znovu hrabou a hrabou a chtěji stále víc. Jsem jenom zvědav kam až to dojde, když je teď ministrem zahraničí jeden z nich. Jsi chudák, který musí říkat, že černá je bílá, kdyby ti to řekli neomylní šéfové z Vatikánu. Jsi prázdná schránka, ale perfektní sloužící. Myslí svým mozkem, proto ti ho Bůh dal!!!!!
 Antonín Šturma (xxx.xxx.64.17)reagovat 02.11.2002 11:41:54
RE:Bílá hora
Co na to říct. Krásná plamenná řeč. Ale ke každé plamenné řeči, která má oslovit davy, si řečník musí zalistovat v nějaké literatuře, sehnat nějaké informace o daném problému, kouknou se na věc z více úhlů pohledu. S úctou Antonín Šturma
 Pavla (xxx.xxx.79.139)reagovat 07.11.2002 14:47:52
RE
Zatěžko je mi věřit, že v dnešní době někdo předkládá názor, že když papež řekne stolu židle, všichni katolíci začnou na stoly sedat. S Jaroslavem v něčem souhlasím a v něčem ne, ale nejsem historik, jen katolický laik. Já osobně a i spousta mých katolických přátel se řídí mozkem-tak jak ho nám dal Bůh a všichni musí uznat, že Jan Hus byl upálen podle tehdejšího práva správně. Z pohledu dnešního by se mu nic takového nestalo, ale doba pokročila. Dříve lidé svítili svíčkami, nejezdili auty a nesledovali TV, protože jednoduše nevěděli o co běží. A stejná byla i inkvizice. Jsem katolička a já bych dnes rozhodně Husa neupalovala, ale že to udělali ve středověku, neodsuzuji. A člověk by neměl soudit katolíky podle toho, že pár z nich říká něco "divného" - záleží na jedinci.Já také neodsuzuji husitské hnutí! A ještě maličkost-číst bibli se píše s měkkým "i".
 Sabin (xxx.xxx.18.44)reagovat 08.11.2002 7:54:30
RE:RE
Promiň, ale jak jsem rychle myslel a rychla psal, tak se mi stalo, že jsem se přepsal. Myslím, že kdyby jsi to prošla ještě jednou, tak tam najdeš ještě pár chyb navíc. Víš já neodsuzuji katolíky, ale štve mě jak si můžou říkat co chtějí, protože ví, že jim to ten dav ovcí sežere i s navijákem. Ten dav to totiž vůbec nezajímá. Vlastně je zajímá jenom středeční lumpačení a nedělní vepřo péčo. V tomhle ale nejde ale jenom o katolíky. Dokážou mě naštvat všidhni ti kteří záměrně překrucují minulost a zamlčují pravdu tak, aby se jim to hodilo do krámu. Skutěční historici, které nezajímá nic jiného než pravda, vydávají knížky, které skoro nikdo nečte a "odborníci" veřejně melou pořád to samé, jenom hezky zaoblené a podle toho jak se cítí pevní v kramflecích. Co se jedná o upálení Místra Jana Husa, tak zrovna nejsem na slovo vzatý odborník na středověké právo, ale myslím si, že to měli tak šikovně ošetřené, že už byl odsouzen aniž vůbec dorazil do Kostnice. Pokud jde o mojí reakci na Jardovu "odbornou studii", tak si nemyslím, že bych se nějak unáhlil a někde ulít (kromě pravopisu), ale máš pravdu v tom, že se nesmí škatulkovat. Musíš ale uznat, že pokud jseš jednou katolík, tak tě lidi budou brát se vším všudy, že souhlasíš s názory a postoji tvého vedení. Stejně jako to platí o mě. Že přijímáš podjednou (můžeš ale i pod obojí, víš to?) neznamená, že na sebe budeme vzájemně plivat. Bůh chraň! To mě ani ve snu nenapadlo. Jsem rád, že si s tebou můžu psát. Pokud jde o ostatní místní psavce, tak jsem zatím pouze ve starozákoním období, zub za zub, oko za oko, narážky za narážky, dobrotu za dobrotu. Až budu v novozákoním období, tak to bude něco jiného. Měj se fajn a někdy zase napiš.
 Votan (xxx.xxx.155.117)reagovat 21.11.2002 16:18:31
RE:RE
...ho nám dal Bůh a všichni musí uznat, že Jan Hus byl upálen podle tehdejšího práva správně...
No to je teda kravina! To nebyl trest, to byla sprostá poprava! A to měl navíc Hus ochraný glejt od císaře. Nešlo tedy jen o porušení práva, ale i k pošlapání cti.
Husitské hnutí můžeš odsuzovat v momentě kdy si zameteš před vlastním prahem, což je v tvém případě Pavlo hodně daleko. Katolíkům vděčíme za násilnou christanizaci, inkvizici, zvěrstva proti lidskosti páchaná ve jménu víry, tmářství, bludy a vraždy...
 Zbynek (xxx.xxx.68.10)reagovat 18.11.2002 10:45:05
jenom dotaz
Votane, (nebo někdo jiný)nevíš prosím náhodou jméno autora dětské knihy, která pojednává o husitském práčeti, které se proběhlo kolem nějakého keře na Vítkově a najednou se ocitlo ve 20 století?? Podle mne se ta kniha jmenovala PRÁČE, ale nemohu ji nikde najít. Díky
 Sabin (xxx.xxx.18.44)reagovat 19.11.2002 10:15:11
RE:jenom dotaz
Bohužel ti Zbyňku neporadím. Pamatuji si jenom to, že jako malý hošík jsem to viděl v televizi jako dětský seriál.
 Votan (xxx.xxx.155.117)reagovat 21.11.2002 16:07:58
RE:jenom dotaz
Taky nepomuzu :(
 Pavla (xxx.xxx.79.139)reagovat 22.11.2002 11:44:31
RE:RE:jenom dotaz
Tak to já pomůžu, autorem je Karel Kachyňa.Existuje i video, kdybyste měli zájem ráda pomůžu a seženu. Pa Pavla
 Pavla (xxx.xxx.79.139)reagovat 22.11.2002 11:35:34
Já si už před vlastním prahem zametla, což ty nemůžeš vědět.Husitské boje byly jedny z nekrvavějších a ty nemáš právo osočovat mou víru.Já uznávám tvé husitství, tak mi, prosím neber mé přesvědčení.Trvám prostě na svém-podle tehdejšího práva byl Jan Hus upálen oprávněně. A jak už jsem řekla-ja bych ho nyní neupálila a já dokonce i stojím za některými z jeho názorů,to lidé jako jsi ty se snaží udělat z katolíku bandu fanatiků. Já už mám práh čistý, ale ty přes to bláto nevidíš přes ten svůj práh ven. Zamysli se a ozvi se mi. Měj se fajn, Pán s Tebou. Pavla


stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19