Diskusní fórum FITESU

založil:
fites
dne:
13.12.2002 15:01:54
odkaz:
www stránky
kategorie:
Kultura a Umění
Zaregistrujte se a získáte:
- vlastní unikátní přezdívku
- vlastní ikonku
- soukromé zprávy
- oblíbené diskuze
- a spoustu nových funkcí
* registrace je zdarma
 Alena Derzsiová (xxx.xxx.205.47)reagovat 13.12.2002 15:33:26
Zajímalo by mne, zda se někdo zabývá novým, nenápadným fenoménem, který se velmi plíživě vkradl do autorských smluv a má název "modifikace 81". Jelikož mé zkušenosti jsou takové, že jsem to ve smlouvách objevila až dodatečně, aniž by mne u podpisu někdo upozornil, že "tyto" smlouvy se něčím liší od těch předešlých, zajímalo by mne, za jakých podmínek tato "modifikace 81" může být do smlouvy vpravena. Neměl by se kupříkladu lišit honorář? Neměl by být autor upozorněn, co to znamená modifikace 81 a zda souhlasí? Není to proti autorskému zákonu?.....Jaké s tím máte zkušenosti? Díky Alena Derzsiová
 Zdenka (xxx.xxx.104.216)reagovat 13.11.2003 19:16:43
Diváci České televize jsou rukojmím
Vážení autoři protestního aktu "Deset důvodů...", chtěla bych se připojit k signatářům odporu proti řízené likvidaci veřejnoprávních médií. Souhlasím se všemi body, které jsou v protestu vyjádřeny. . Logika věcí v systému tržní ekonomiky říká, že ceny zboží a služeb se řídí podle železného pravidla vztahu nabídky a poptávky, a také, že pružně reagují na pohyb cen jednotlivých komodit.V České republice to však neplatí. . U nás v Česku je totiž docela klidně možné, že spotřebitel na jedné straně dokáže pochopit a akceptovat změny zvýšených cen u svých housek, piva a párků, energií, zdravotních služeb, telefonních poplatků a celé řady dalších položek spotřebitelského koše, ale cena televizních poplatků se jej, podle tvrzení politiků, „bolestně dotýká“, i když divák a zejména politici velmi dobře vědí, že již po řadu let kupují televizní služby za stejnou cenu – a vlastně na dluh. Může se pak divák divit, že z obrazovky začnou postupně mizet jeho oblíbené pořady? Může divák požadovat stále vyšší kvalitu za nižší cenu? Kdo se totiž domnívá, že lze produkovat pořady ve stejné kvalitě v nezměněném množství při dramatickém snížení počtu lidí, kteří pořady vyrábějí, patrně již v dětství propadal z matematiky a i dnes je zcela jistě na omylu, domnívá-li se, že televize dokáže pracovat bez peněz. Ani vynalézavá moderní věda a technika totiž nemůže být samospásnou, pokud ji nebude moci televize nakoupit, a pokud ji nebude mít kdo kvalitně obsluhovat. Tím, že je ze strany některých politiků na televizní pracovníky vytvářen neustálý tlak k propouštění televizních pracovníků, tím, že je televize tlačena pracovat za improvizovaných podmínek v cenovém provizoriu, tím, že je televize jen pohodlnou záminkou k populistickým politickým půtkám, však zákonitě trpí zase jen divák a volič-daňový poplatník. A televize spolu s divákem se tak vlastně stávají rukojmím haštěřivých politiků. Televizní koncesionářské poplatky, které jsou vybírány od diváků již dlouhou řadu let v nezvýšené podobě, však nejsou ani tak trnem v oku rozumných koncesionářů, jako spíš vytrvalým politickým jablkem sváru v poslaneckém ringu. Aby mohla Česká televize tuto situaci řešit, potřebuje nezbytně dobrou vůli politiků. Té se však stále nedostává. Neboť zákon, resp. jeho navrhovatelé-politici, ho sabotují. A zvýšení poplatků neumožní do té doby, dokud budou mít naši zákonodárci - kdoví proč - ve věci přijetí nového zákona o koncesionářských poplatcích nejrůznější obstrukce a křeče. A to i přesto, že ceny – neboli vstupy – všeho ostatního jsou v neustálém pohybu směrem nahoru. Je nutné si proto položit otázku, komu tato sabotáž prospěje? o tom, kdo produkuje levněji či naopak, jistě bych tak dokázala učinit. Ale mám zato, že ani čtenáři HN za prvé nejsou všichni na takové úrovni, aby je tyto spekulace pokaždé vzaly za srdce - a to jen pro samotné strohé matematické vzorce a pofidérní statistiky, plovoucí obvykle stejně na vodě, a za druhé, těm bystřejším čtenářům by již a priori došlo, že veškerá čísla jsou v zásadě jen další z celé řady mystifikací...( a to ať již záměrných, nebo vyplývajících z naivity), které si kdosi vycucal z prstu, byť jakoby čerpal z oficiálních zdrojů. Ostatně, to je právě oním jádrem problému samotného... Patrně se tedy neshodneme na názoru, že veřejnoprávní médium se již svým charaktem a posláním jako takovým, nemůže porovnávat a prosazovat na trhu stejným způsobem a za použití stejných nástrojů, (resp. často laciných "tržních" triků), jakým se prosazují komerční televize, které jsou veskrze záležitostí kšeftu. A často velmi nečistého kšeftu. Vždyť již jen pouhé porovnání problematické minulosti a praktik "hospodaření", jak jej prováděl kupř. v komerční TV NOVA Vladimír Železný, nynější senátor, stálo naši zemi - tedy i daňové poplatníky, resp. i koncesionáře ČT - škodu řádově v desítkách miliard. A to je příliš moc na to, aby se to dotklo jen občanských opasků... Pokud byste tedy chtěl něco přepočítávat a porovnávat, pak byste musel v rámci matematicky pojatého ducha nutně do ceny vysílacích hodin připočíst i ono "B" této mince, a tuto dlužnou částku, jako dluh Novy občanovi - a hned by jistě cena a pohled na ni v tomto vzájemném porovnání jedné vysílací hodiny veřejnoprávní ČT versus komerční Novy vyzněla jinak! A produktivita Novy ve prospěch českého diváka by rázem značně poklesla....Neboli, celý problém je ještě mnohem širší a spletitější, než se jej snažíte nazírat Vy. A je otázkou, zda se tedy vůbec lze pouštět do takového zkresleného a povrchního tance na tak tenkém, nejasném a neprůhledném ledě.... Nebo se snad domníváte, že za problematické - a troufám si spekulovat, ne-li kriminální - hospodaření kolem Novy prostřednictvím jejich vlastníků a provozovatelů - bylo čisté? A že se na na tomto nekalém hospodaření skutečně podepsala jen nekompetentní, neodborná a liknavá kontrola státu, resp. Rady - a že tedy nešlo o pověstný "tunel" ? Tunel, spáchaný ať již kýmkoliv a sahajícím až ke komukoliv ? Pak se tedy ptám - pustil byste se za takových okolností vůbec do nějakých konkrétních číselných spekulací, kdybyste chtěl být skutečně objektivní? A navíc u vědomí marnosti počínání, že byste případně mohl skončit kupř. i někde v Orlíku, podobně, jak tomu bylo např. v kauzách lehkých topných olejů či málem i v případě Sabiny Slonkové, když se snažila poodhalit zákulisí špinavých kšeftů v jiné kauze, sahající až k samým špičkám establishmentu? (Osobně si nemyslím, že je smysluplným hrdinstvím nastavovat svoji hlavu na špalek za něco tak plytkého, jako jsou něčí privátní prachy, a nechat se tak vyblokovat a vyšachovat z boje proti korupci a svintvu vůbec hned v prvním gardu...Mrtvý novinář je prostě mrtvý novinář, a jako takový má pro ozdravění společnosti jen nevalný smysl ....Vznášení argumentů, byť v tom nejlepším úmyslu, má i druhou stranu, jak se snažíte naznačit i Vy....Ano, ale v případě, že tzv. argumentace leží ve sféře "mission impossible" nestojí otázka profesionality či osobní statečnosti a cti žurnalisty na reálném poli ....Už proto, že smrt je smrt, a žádná smrt, tím spíše smrt či její riziko, položená kvůli byznysu, nemůže být ani hrdinská či statečná, ani položená za vlast či jinou chyméru, neboť je z filozofického hlediska definitivní kategorií....Proto mi připadá někdy až dětsky naivní snažit se šťourat rádoby přesnými čísly v nepřesných statistikách a hrát jakoby otevřenou hru u vědomí, že všechny karty má pod kontrolou zatím protivník, už proto že nejenže nesedí v base, ale naopak je zaopatřen imunitou....navíc když pravá, nezfalšovaná, esa v podobě tzv. utajovaných a neoficiálních informací má případně v rukávu nějaký tajemný "třetí" subjekt ... Nebo si snad skutečně myslíte, že se jako obyčejný novinář dostanete investigativní cestou k opravdovým, nezkresleným, klíčovým informacím? V tom případě mi dovolte, abych se něžně pousmála....Vždyť pouštět se do konkrétních matematických spekulací na stránkách deníku, který se snaží být objektivním listem, je již z podstaty a složitosti problému samého, těžkým úletem....Za to by se Vám každý zasvěcený člověk vysmál, a co víc, nařknul by vás - a po právu - z nekompetence, pokud nejste přímo u zdroje informačního toku - a to jistě nejste - a takové zprávy by nazval vágními, už proto, že jsou nepodložitelné pravdivými a nezkreslenými důkazy, tím spíše, pokud kauza kolem manka komerčního média vůči státu a jejích viníků není doposud ani soudně uzavřena. Takže můžete jen naznačovat a pracovat se symboly, nechcete-li kašírovat místo nanášení faktů. Mne se však, jakožto daňového poplatníka, více než cena hodiny, za kterou produkuje ČT, dotýká, že budu muset zaplatit mediální dluhy a prebendy, vyplynuvší komusi z čachrů kolem komerčních televizí a jejich snahy ČT nenápadně likvidovat. Proti tomu považuji hospodaření v ČT za naprostou selanku, a to i při všech argumentech hodiny vysílacího času, kterou se do problému snažíte podsouvat Vy. A v tomto světle se mi prominenti, exponovaní za zachování a udržení principů veřejnoprávní televize, jeví jako učinění andílci, a to i v případě, že bychom připustili, že i oni mají trochu umazaná křídla a chtějí si nahrabat něco málo pod sebe...Ale co se záměru vědomě se "napakovat" na úkor daňových poplatníků týče, jsou v ČT oproti komerčním televizím, ubozí břídilové ve své snaze o zvýšení koncesionářeských poplatků... Ale když už jsme stále u těch čísel; máte zato, že ČT může, nebo by měla, soupeřit s Novou v oněch tolik diskutovaných koláčových grafech, a že je to vůbec relevantní vzhledem k jejich jistě rozdílnému poslání ? A to za každou cenu - tedy i za cenu, že ČT bude provozovat rovněž a veskrze jen tak pokleslou a lacinou kulturu ve všech smyslech tohoto slova laciný? Pokud však připustíte, že účel a smysl těchto dvou médií není shodný, nemůžete ani bazírovat na matematickém porovnávání produktivity, neboť by šlo o logický nonsens. Pak Vám jistě musí vyjít naprosto jiná čísla - neboť hodina vysílacího času, kterou má přímo za povinnost obstarat v zákonem garantované kvalitě veřejnoprávní ČT, nutně musí být vyšší, než komerční vysílání. Už proto, že ČT je jistě kvalitnější přinejmenším z onoho morálního a etického a informativního hlediska. A musí ji tedy logicky zajišťovat i vyšší počet pracovníků s vyššími náklady na techniku a výrobu vůbec... Pokud ovšem nemá tato produkce vypadat, že vaří z vody.... Pokud si však myslíte, že tomu tak není - a že odborné kvality (a nejen vulgární zábavy) lze dosáhnout bez odborníků a jejich relevantního odměňování - pak vážně asi nemá smysl pokoušet se cokoli psát a publikovat, má-li být jediným smyslem života ve světě tržních principů jen onen kšeft s kupčením s čímkoliv - tedy i s oním etickým nazíráním....Vždyť to, co z hlediska obsahového TV NOVA jakožto čistě komerční subjekt vesměs produkuje, je odpudivé. Agresivní pořady, které doslova przní vkus a etické nazírání na svět přinejmenším mladé generaci a dětem, jež jsou tak snadno manipulovatelné, v tomto smyslu nelze považovat za hodnotné, natož hodnotné z hlediska přidané hodnoty....A považuji to za obrovský prohřešek, ne-li zločinné jednání, pakliže budeme permanentní potoky krve na programech TV Nova považovat za navádění k surovostem. A to beze sporu v jistém smyslu ve vztahu k nezralé populaci lze považovat...Už proto, že vytváří zkreslené modely chování a vysílá - a tudíž propaguje - násilí veřejně. Ať se podíváte na pořady - tzv. "vlajkové lodi" TV Nova, za jaké je sama tato televize považuje, např. v oblasti zábavných pořadů supersprosté Tele tele, anebo si projdete televizní program od časných ranních hodin až do pozdních nočních, nenajdete tam nic jiného, než jen a jen marasmus krutostí, sprostoty a trapného sentimentu za groš, případně ubohého porno-podnikání, které ani v případě Peříčka nemá vůbec nic společného s významem pojmu erotika, neboť ani Peříčko není ničím jiným, než trapným teleshoppingem. Nemyslím si - ani jako mediální odborník - ani jako sociolog - že zajištění hodiny vysílacího času těchto dvou tak odlišných televizních subjektů může být stejné a vůbec porovnávatelné; a to zejména v případě, když komerční televize jen automatizovaně strčí do stroje nějaký trapný laciný krvák nebo film s jiným absolutně póvlovým obsahem, a odvysílá ho prakticky bez jakýchkoliv dalších potřeb na obsluhu zařízení, (neboť sama, kromě zmíněného Tele tele a půldolarových estrád, (za něž lze s úspěchem považovat i rádoby investigativní nováckou publicistiku), v zásadě nic nevyrábí a jen ve většině případů pasivně kupuje laciný bazarový šmejd nebo kopíruje know-how odjinud), zatímco veřejnoprávní televize musí produkovat i vlastní, nepřevzaté pořady - ať již vzdělávací pořady či publicistické práce - a to, vážený pane ekonome, skutečně něco stojí /!/; neboli svým nabádáním k prostému početnímu porovnávání se snažíte sčítat a porovnávat hrušky s jabky či kozu s vozem...zkrátka srovnávat nesrovnatelné.
 Zdenka (xxx.xxx.104.216)reagovat 13.11.2003 20:24:08
Diváci České televize jsou rukojmím
Vážení autoři protestního aktu "Deset důvodů...", chtěla bych se připojit k signatářům odporu proti řízené likvidaci veřejnoprávních médií. Souhlasím se všemi body, které jsou v protestu vyjádřeny. Logika věcí v systému tržní ekonomiky říká, že ceny zboží a služeb se řídí podle železného pravidla vztahu nabídky a poptávky, a také, že pružně reagují na pohyb cen jednotlivých komodit. V České republice to však neplatí. U nás je totiž docela klidně možné, že spotřebitel na jedné straně dokáže pochopit a akceptovat změny zvýšených cen u svých housek, piva a párků, energií, zdravotních služeb, telefonních poplatků a celé řady dalších položek spotřebitelského koše, ale cena televizních poplatků se jej, podle tvrzení politiků, „bolestně dotýká“, i když divák a zejména politici velmi dobře vědí, že již po řadu let kupují televizní služby za stejnou cenu – a vlastně na dluh. Může se pak divák divit, že z obrazovky začnou postupně mizet jeho oblíbené pořady? Může divák požadovat stále vyšší kvalitu za nižší cenu? Kdo se totiž domnívá, že lze produkovat pořady ve stejné kvalitě v nezměněném množství při dramatickém snížení počtu lidí, kteří pořady vyrábějí, patrně již v dětství chyběl v hodinách matematiky a i dnes je zcela jistě na omylu, domnívá-li se, že televize dokáže pracovat bez peněz. Ani vynalézavá moderní věda a technika totiž nemůže být samospásnou, pokud ji nebude moci televize nakoupit, a pokud ji nebude mít kdo kvalitně obsluhovat. Tím, že je ze strany některých politiků vytvářen neustálý tlak k propouštění dalších a dalších zamětnanců ČT, tím, že je Česká televize tlačena pracovat za improvizovaných podmínek v cenovém provizoriu, tím, že je Česká televize záminkou k populistickým politickým půtkám, však zákonitě trpí zase jen divák a volič-daňový poplatník. A televize spolu s divákem se tak vlastně stávají rukojmím haštěřivých politiků. Televizní koncesionářské poplatky, které jsou vybírány od diváků již dlouhou řadu let v nezvýšené podobě, však nejsou ani tak trnem v oku rozumných koncesionářů, jako spíš vytrvalým politickým jablkem sváru v poslaneckém ringu. Aby mohla Česká televize tuto situaci řešit, potřebuje nezbytně dobrou vůli politiků. Té se však stále nedostává. Neboť zákon, resp. jeho navrhovatelé-politici, ho sabotují. A zvýšení poplatků neumožní do té doby, dokud budou mít naši zákonodárci - kdoví proč - ve věci přijetí nového zákona o koncesionářských poplatcích nejrůznější obstrukce a křeče. A to i přesto, že ceny všeho ostatního jsou v neustálém pohybu směrem nahoru. Často se vznáší lichý a zavádějící argument, který se snaží porovnávat cenu jedné vysílací hodiny ČT a komerčních televizí a porovnávat, kdo produkuje levněji či naopak. Tyto spekulace, matematické vzorce a pofidérní statistiky, plavou obvykle stejně na vodě a jsou v zásadě jen další z celé řady mystifikací...( a to ať již záměrných, nebo vyplývajících z naivity). Vždyť veřejnoprávní médium se již svým charaktem a posláním jako takovým, nemůže porovnávat a prosazovat na trhu stejným způsobem a za použití stejných nástrojů, (resp. často laciných "tržních" triků), jakým se prosazují komerční televize, které jsou veskrze záležitostí kšeftu zadavatelů reklamy z firemního sektoru. A často velmi nečistého kšeftu. Vždyť již jen pouhé porovnání problematické minulosti a praktik "hospodaření", jak jej akceptoval generální manažer kupř. komerční TV NOVY, stálo naši zemi - tedy i daňové poplatníky, resp. i koncesionáře ČT - škodu řádově v desítkách miliard. Pokud by někdo - zejména z řad politiků - chtěl něco přepočítávat a porovnávat,a používat tento argument, pak by však musel v rámci tohoto matematicky pojatého ducha nutně do ceny vysílacích hodin připočíst i ono "B" této mince, a tuto dlužnou částku, jako dluh Novy občanovi - a hned by jistě cena a pohled na ni v tomto vzájemném porovnání jedné vysílací hodiny veřejnoprávní ČT versus komerční Novy vyzněla jinak! A produktivita Novy ve prospěch českého diváka by rázem značně poklesla.... Problematické - a troufám si spekulovat, ne-li kriminální - hospodaření kolem Novy prostřednictvím jejich vlastníků a provozovatelů -poškodilo všechny občany tohoto státu. A že se na na tomto nekalém hospodaření skutečně podepsala i nekompetentní, neodborná a liknavá kontrola státu, resp. Rady - a že je tedy možné se domýšlet, šlo opět o další pověstný "tunel", je nabíledni. Tunel, spáchaný ať již kýmkoliv a sahajícím až ke komukoliv, však budou muset zaplatit i diváci veřenoprávní televize a rozhlasu. A tím jsou jak manažeři komerční Novy, tak politici, rozhodně vinni a dlužni čskému občanovi. Jisté je,že daňového poplatníka se více než cena hodiny, za kterou produkuje ČT, dotýká, že bude muset zaplatit mediální dluhy a prebendy, vyplynuvší komusi z čachrů kolem komerčních televizí a jejich snahy nenápadně likvidovat Českou televizi. Je nutné si proto už konečně položit otázku, komu tato sabotáž prospěje? ČT nemůže a neměla by být neustále tlačena do soupeření s Novou v rámci oněch tolik diskutovaných koláčových grafů; už proto, že to není relevantní vzhledem k jejich jistě rozdílnému poslání. ČT má - narozdíl od komerčních televizí - zákonnou povinnost vysílat v zákonem garantované kvalitě a vyváženě pro různé občanské komunity. Už proto musí ČT zachovat kvalitnější a pestřejší pořady přinejmenším z onoho morálního a etického a informativního hlediska. A musí ji tedy logicky zajišťovat i vyšší počet pracovníků s vyššími náklady na techniku a výrobu vůbec... Pokud ovšem nemá i tato produkce vypadat, že vaří z vody.... Pokud si však politici myslí, že tomu tak není - a že odborné kvality (a nejen vulgární zábavy) lze dosáhnout bez odborníků a jejich relevantního odměňování - pak potřeba se ptát, jsou-li politici, kteří bojkotují zvýšení koncesionářských poplatků veřejnoprávním médiím, lidmi na svém místě? Má-li však být jediným smyslem života ve světě tržních principů jen onen kšeft a kupčení s čímkoliv - tedy i kupčení s oním etickým nazíráním, pak jsou to zase politici, kteří deformují a devalvují kultornost a identitu tohoto národa, když razí tuto - nikoli již českou - cestu... Vždyť to, co z hlediska obsahového vesměs produkují komerční subjekty, je často velmi odpudivé, a nemá vůbec nic společného s naším kulturním duchem a vyspělostí české kultury. Agresivní, po všech stránkách laciné pořady převážně zahraniční provenience, které se nepřetržitě valí z obrazovek komerčních televizí, doslova przní vkus a etické nazírání na svět přinejmenším mladé generaci a dětem, jež jsou tak snadno manipulovatelné, a v tomto smyslu je nelze považovat za hodnotné, natož hodnotné z hlediska přidané hodnoty....A považuji to za obrovský prohřešek, ne-li zločinné jednání, pakliže budeme permanentní potoky krve na komerčních programech považovat za navádění k surovostem. A to beze sporu v jistém smyslu ve vztahu k nezralé populaci lze považovat...Už proto, že vytváří zkreslené modely chování a vysílá - a tudíž propaguje - násilí veřejně. Když si projdeme televizní program komerčních televizí od časných ranních hodin až do pozdních nočních, nenajdeme tam nic jiného, než jen a jen marasmus krutostí, sprostoty a trapného sentimentu za groš, případně ubohého porno-podnikání, které nemá vůbec nic společného s významem pojmu erotika, neboť ani tyto typy pořadů komerčních televizích nejsou ničím jiným, než trapným teleshoppingem. Proto postoje politiků v žádném případě nelze akceptovat, když jako argument pro neodsouhlasení zvýšení koncesionářských poplatků veřejnoprávní televizi a rozhlasu používají srovnání ceny vysílací hodiny s komerčními médii! Již z tohoto důvodu je nutné vyvinout na politiky-sabotéry tlak, aby odstoupili,neboť se tak stávají škůdci a parazity na české národní identitě a kultuře! Zdenka Ulmannová, novinářka, spisovatelka
 Zdenka (xxx.xxx.104.216)reagovat 13.11.2003 20:25:38
Diváci České televize jsou rukojmím
Vážení autoři protestního aktu "Deset důvodů...", chtěla bych se připojit k signatářům odporu proti řízené likvidaci veřejnoprávních médií. Souhlasím se všemi body, které jsou v protestu vyjádřeny. Logika věcí v systému tržní ekonomiky říká, že ceny zboží a služeb se řídí podle železného pravidla vztahu nabídky a poptávky, a také, že pružně reagují na pohyb cen jednotlivých komodit. V České republice to však neplatí. U nás je totiž docela klidně možné, že spotřebitel na jedné straně dokáže pochopit a akceptovat změny zvýšených cen u svých housek, piva a párků, energií, zdravotních služeb, telefonních poplatků a celé řady dalších položek spotřebitelského koše, ale cena televizních poplatků se jej, podle tvrzení politiků, „bolestně dotýká“, i když divák a zejména politici velmi dobře vědí, že již po řadu let kupují televizní služby za stejnou cenu – a vlastně na dluh. Může se pak divák divit, že z obrazovky začnou postupně mizet jeho oblíbené pořady? Může divák požadovat stále vyšší kvalitu za nižší cenu? Kdo se totiž domnívá, že lze produkovat pořady ve stejné kvalitě v nezměněném množství při dramatickém snížení počtu lidí, kteří pořady vyrábějí, patrně již v dětství chyběl v hodinách matematiky a i dnes je zcela jistě na omylu, domnívá-li se, že televize dokáže pracovat bez peněz. Ani vynalézavá moderní věda a technika totiž nemůže být samospásnou, pokud ji nebude moci televize nakoupit, a pokud ji nebude mít kdo kvalitně obsluhovat. Tím, že je ze strany některých politiků vytvářen neustálý tlak k propouštění dalších a dalších zamětnanců ČT, tím, že je Česká televize tlačena pracovat za improvizovaných podmínek v cenovém provizoriu, tím, že je Česká televize záminkou k populistickým politickým půtkám, však zákonitě trpí zase jen divák a volič-daňový poplatník. A televize spolu s divákem se tak vlastně stávají rukojmím haštěřivých politiků. Televizní koncesionářské poplatky, které jsou vybírány od diváků již dlouhou řadu let v nezvýšené podobě, však nejsou ani tak trnem v oku rozumných koncesionářů, jako spíš vytrvalým politickým jablkem sváru v poslaneckém ringu. Aby mohla Česká televize tuto situaci řešit, potřebuje nezbytně dobrou vůli politiků. Té se však stále nedostává. Neboť zákon, resp. jeho navrhovatelé-politici, ho sabotují. A zvýšení poplatků neumožní do té doby, dokud budou mít naši zákonodárci - kdoví proč - ve věci přijetí nového zákona o koncesionářských poplatcích nejrůznější obstrukce a křeče. A to i přesto, že ceny všeho ostatního jsou v neustálém pohybu směrem nahoru. Často se vznáší lichý a zavádějící argument, který se snaží porovnávat cenu jedné vysílací hodiny ČT a komerčních televizí a porovnávat, kdo produkuje levněji či naopak. Tyto spekulace, matematické vzorce a pofidérní statistiky, plavou obvykle stejně na vodě a jsou v zásadě jen další z celé řady mystifikací...( a to ať již záměrných, nebo vyplývajících z naivity). Vždyť veřejnoprávní médium se již svým charaktem a posláním jako takovým, nemůže porovnávat a prosazovat na trhu stejným způsobem a za použití stejných nástrojů, (resp. často laciných "tržních" triků), jakým se prosazují komerční televize, které jsou veskrze záležitostí kšeftu zadavatelů reklamy z firemního sektoru. A často velmi nečistého kšeftu. Vždyť již jen pouhé porovnání problematické minulosti a praktik "hospodaření", jak jej akceptoval generální manažer kupř. komerční TV NOVY, stálo naši zemi - tedy i daňové poplatníky, resp. i koncesionáře ČT - škodu řádově v desítkách miliard. Pokud by někdo - zejména z řad politiků - chtěl něco přepočítávat a porovnávat,a používat tento argument, pak by však musel v rámci tohoto matematicky pojatého ducha nutně do ceny vysílacích hodin připočíst i ono "B" této mince, a tuto dlužnou částku, jako dluh Novy občanovi - a hned by jistě cena a pohled na ni v tomto vzájemném porovnání jedné vysílací hodiny veřejnoprávní ČT versus komerční Novy vyzněla jinak! A produktivita Novy ve prospěch českého diváka by rázem značně poklesla.... Problematické - a troufám si spekulovat, ne-li kriminální - hospodaření kolem Novy prostřednictvím jejich vlastníků a provozovatelů -poškodilo všechny občany tohoto státu. A že se na na tomto nekalém hospodaření skutečně podepsala i nekompetentní, neodborná a liknavá kontrola státu, resp. Rady - a že je tedy možné se domýšlet, šlo opět o další pověstný "tunel", je nabíledni. Tunel, spáchaný ať již kýmkoliv a sahajícím až ke komukoliv, však budou muset zaplatit i diváci veřenoprávní televize a rozhlasu. A tím jsou jak manažeři komerční Novy, tak politici, rozhodně vinni a dlužni čskému občanovi. Jisté je,že daňového poplatníka se více než cena hodiny, za kterou produkuje ČT, dotýká, že bude muset zaplatit mediální dluhy a prebendy, vyplynuvší komusi z čachrů kolem komerčních televizí a jejich snahy nenápadně likvidovat Českou televizi. Je nutné si proto už konečně položit otázku, komu tato sabotáž prospěje? ČT nemůže a neměla by být neustále tlačena do soupeření s Novou v rámci oněch tolik diskutovaných koláčových grafů; už proto, že to není relevantní vzhledem k jejich jistě rozdílnému poslání. ČT má - narozdíl od komerčních televizí - zákonnou povinnost vysílat v zákonem garantované kvalitě a vyváženě pro různé občanské komunity. Už proto musí ČT zachovat kvalitnější a pestřejší pořady přinejmenším z onoho morálního a etického a informativního hlediska. A musí ji tedy logicky zajišťovat i vyšší počet pracovníků s vyššími náklady na techniku a výrobu vůbec... Pokud ovšem nemá i tato produkce vypadat, že vaří z vody.... Pokud si však politici myslí, že tomu tak není - a že odborné kvality (a nejen vulgární zábavy) lze dosáhnout bez odborníků a jejich relevantního odměňování - pak potřeba se ptát, jsou-li politici, kteří bojkotují zvýšení koncesionářských poplatků veřejnoprávním médiím, lidmi na svém místě? Má-li však být jediným smyslem života ve světě tržních principů jen onen kšeft a kupčení s čímkoliv - tedy i kupčení s oním etickým nazíráním, pak jsou to zase politici, kteří deformují a devalvují kultornost a identitu tohoto národa, když razí tuto - nikoli již českou - cestu... Vždyť to, co z hlediska obsahového vesměs produkují komerční subjekty, je často velmi odpudivé, a nemá vůbec nic společného s naším kulturním duchem a vyspělostí české kultury. Agresivní, po všech stránkách laciné pořady převážně zahraniční provenience, které se nepřetržitě valí z obrazovek komerčních televizí, doslova przní vkus a etické nazírání na svět přinejmenším mladé generaci a dětem, jež jsou tak snadno manipulovatelné, a v tomto smyslu je nelze považovat za hodnotné, natož hodnotné z hlediska přidané hodnoty....A považuji to za obrovský prohřešek, ne-li zločinné jednání, pakliže budeme permanentní potoky krve na komerčních programech považovat za navádění k surovostem. A to beze sporu v jistém smyslu ve vztahu k nezralé populaci lze považovat...Už proto, že vytváří zkreslené modely chování a vysílá - a tudíž propaguje - násilí veřejně. Když si projdeme televizní program komerčních televizí od časných ranních hodin až do pozdních nočních, nenajdeme tam nic jiného, než jen a jen marasmus krutostí, sprostoty a trapného sentimentu za groš, případně ubohého porno-podnikání, které nemá vůbec nic společného s významem pojmu erotika, neboť ani tyto typy pořadů komerčních televizích nejsou ničím jiným, než trapným teleshoppingem. Proto postoje politiků v žádném případě nelze akceptovat, když jako argument pro neodsouhlasení zvýšení koncesionářských poplatků veřejnoprávní televizi a rozhlasu používají srovnání ceny vysílací hodiny s komerčními médii! Již z tohoto důvodu je nutné vyvinout na politiky-sabotéry tlak, aby odstoupili,neboť se tak stávají škůdci a parazity na české národní identitě a kultuře! Zdenka Ulmannová, novinářka, spisovatelka
 Hanna (xxx.xxx.26.130)reagovat 14.12.2004 12:03:33
STÁŽ: MEDIA_LAB hledá sploupracovníky / praktikanty
Projekt MEDIA_LAB sdružení United Scene Group (USG) spojuje mladé filmové a mediální tvůrce z České republiky, Německa a Rakouska, které vyvíjí a provádí společné pedagogické nabídky (workshopy, semináře, tvůrčí dílny) v oblasti audiovisuálních a nových médií pro školy, mediální akademie a kulturní festivaly. Projekt se realizuje za finanční podpory Bavorského zemského ministerstva školství a kultury, Bavorského kulturního fondu, Evropské unie a Česko-německého fondu budoucnosti. Mezinárodní tým studentů vysokých filmových škol v Mnichově a Salzburgu, FAMU... již spolupracuje. V roce 2004 tak vznikne každoroční film s názvem „Průsek časem“. Na rok 2005 se současně vypracovává koncepce příštího filmu pod titulem „Vzdělávání/dílo + život/umění = Adalbert/Stifter“. Kreativní nápady v oblasti mediálního umění jsou společně vyvíjeny také s ohledem na programové nabídky měst Linz a Regensburg, které se ucházejících o titul Evropské město kultury v roce 2009 respektive 2010. Očekávame kromě zájmu o tvůrčí a pedagogickou práci v oblasti medií i ochotu věnovat se komunikaci a předávání informací a starat se o údržbu a pronájem technického vybavení a materiálu. Prosíme o přeposílání této informace případným zájemcům. Děkujeme! Bližší informace na webových stránkách: www.media-lab.de.vu
 Gerry (xxx.xxx.159.126)reagovat 04.12.2005 2:41:32
Fa - TS PRODUCTION - Dabingová sekce
Tedy nevím,zda jsem dobře,ale po dnešním shlédnutí filmu Vetřelci a podotýkám,že se nejedná jen o tento film,ale o vícero shlédnutých filmů kde v překladu a výrobě figurovala společnost TS-PRODUCTION,jsem doslova ZNECHUCEN takovýmto překladem a zpracováním.Mněla by jim být odebrána dabingová výrobní licence,protože to co mnohokrát předvedli a zřejmě se za to ani nestydí,je při shlédnutí jejich tvorby doslova na zvracení a člověku to znechucuje další sledování takovýchto slaboduše dabovaných filmů,kde se naši předvádí v dab. filmu jako frajeři a přitom je to něco tak neposlouchatelnýho pro uši,až to není hezký !!! Jim je to ale asi jedno,že-vždyť jim jde pouze o prachy ! Pokutu by mněli dostat za hyzdění tvorby a nikoli plat !!! Čus - Gerry.
 František Augusta (xxx.xxx.249.234)reagovat 30.01.2006 9:01:14
Prosba
Na ČT1 i ČT2 s nechutí sleduji, jak si někteří redaktoři, zvláště zahraniční reportéři, hlavně v době, kdy mají hlasové mezery, vypomáhají pronášením ÁÁÁ a šíří se to jako mor! Druhou připomínku mám ke "zdůvodňování", např.:"Nikdy jsem tam nebyl!" Podle mne tam "Byl!" Nebo:"Nikdy jsem to neřekl!" Vlastně ˇ"Řekl!" Nebo:"Neposadíte se?" Spíše:"Posaďte se, prosím!" Velice bych přivítal, kdyby z obrazovky zmizelo alespoň to ÁÁÁ ! Kdo to má poslouchat! Děkuji!