Reagovat na příspěvek

Hádanka zvaná Ježíš
[Autor: apokryf] [Datum: 16.07.2010 21:02:22]
Příběh Evangelií s jejich postavou Ježíše z Nazareta nemůžeme nalézt ve spisech datovaných před Evangelii samotnými. V žádném z křesťanských spisů mladších než Marek, včetně téměř všech epištol Nového Zákona, stejně jako v žádném ze spisů z druhého století, se o objektu křesťanské víry nehovoří jako o muži, který v této době žil, učil, činil zázraky, trpěl a zemřel v rukách lidských úřadů nebo vstal z mrtvých v hrobce na okraji Jeruzaléma. V epištolách nenajdeme žádné zmínky o Marii, Jidášovi nebo o Janu Křtiteli, žádný příběh o zrození, učení nebo o povolámí apoštolů Ježíšem, žádnou zmínku o svatých místech nebo o místech, která se týkají Ježíšovy životní dráhy, dokonce ani o kopci Kalvárie nebo o prázdné hrobce. Toto mlčení je natolik všudypřítomné a tak udivující, že všechny pokusy o jeho vysvětlení se ukázaly nedostačující.
 
Jméno:
Email
Titulek
Opište kód: [?]