Reagovat na příspěvek

RE:RE:chorál
[Autor: vitasek3] [Datum: 02.06.2009 18:36:26]
Hus byl bezůhonný člověk, který to sice myslel jinak,ale na jeho rukách nebyla krev.To že se nedopustil násilných činů je dodnes nepochybné.Na rozdíl od Želivského či Chomejního. Je však skutečností, že po jeho smrti započla jedna z nejhorších etap českých dějin.Doba husitská byla dobou válek,násilí vraždění,bídy a rozkladu.Během 10 - 50 let se vše, co se dosáhlo na Karla IV rozplynulo.Celá země zvlčila. Husitská doba je srovnatelná s dobou 30.leté války. Je ovšem pravdou, že před Bílou horou a po skončení 30.leté války došlo v českých zemích k ohromnému kulturnímu a hospodářskému vzrůstu symbolisovaném dobou baroka.Během 100 - 150 let se podařilo vystavět to čím se dnes po světě chlubíme.K podobnému rozkvětu došlo za Marie Teresie a v posledních desetiletích před vypuknutím první války. Husitská doba ovšem nebyla nějakým isolovaným jevem, navazovala na celkovou krisi v Evropě (krise papežství), byla vyvolána nástupem renesance a něco podobného Husitství probíhalo i jinde v Evropě, třebas v Německu. Zajímavé je, že následovala po rozkvětu českých zemí za Přemysla Otakara a Karla IV. Podobně jako chaos do kterého se české země dostaly po roce 1914 (1918) navazoval na nesmírně úspěšné období budování občanské společnosti před tím.A podobně po éře Rezy Pahlavího v Iránu nastpupil Chomejní. Z toho je vidět, že období hospodářského a kulturního rozkvětu může být pro společnost nebezpečnější než doba poklesu a stagnace. Spousta českých nacionalistů ovšem vychvaluje husitskou dobu.Jsem si ale jist že by tito romantici z husitských Čech rychle prchali tak jako by nechtěli žít v Srbsku nebo Rusku, které jim jsou - jako husitské Čechy- tak milé.A většina obdivovatelů husitů se navíc považuje za atheisty.To by je Hus dal všechny upálit!
 
Jméno:
Email
Titulek
Opište kód: [?]