DISKUSE

založil:
seitldiskuse
dne:
18.7.2002 16:10:51
odkaz:
www stránky
kategorie:
Zpravodajství
Zaregistrujte se a získáte:
- vlastní unikátní přezdívku
- vlastní ikonku
- soukromé zprávy
- oblíbené diskuze
- a spoustu nových funkcí
* registrace je zdarma
 Zdeněk (xxx.xxx.31.4)reagovat 19.7.2002 15:31:15
Komunální volby 2002
Dobrý den, zaslechl jsem, že byste v tomto roce chtěla kandidovat za ODS. Co je na tom pravdy a co Vás k tomu vede? Děkuji.
 Jitka Seitlová (xxx.xxx.31.4)reagovat 7.8.2002 20:30:54
RE: Komunální volby 2002
V senátních volbách 2002 se budu ucházet o mandát senátora za volební obvod č. 63 jako kandidát - nestraník za Politické hnutí nezávislí. Nabídku "Hnutí" ke kandidatuře jsem přijala v červenci tohoto roku, návrh na kandidaturu byl oficiálně prezentován na společné tiskové konferenci 15.7. 2002 v Olomouci. V Parlamentních volbách 2002 do poslanecké sněmovny působila roztříštěnost pravicových stran v neprospěch pravicových voličů. Změny lze, myslím, dosáhnout pouze užší spoluprací jednotlivých subjektů na pravé straně polického spektra a vyloučením negativních jevů ležících především v rovině osobních chyb jednotlivců. Pokud mi výsledky voleb umožní dále působit v politické sféře, budu o tyto změny usilovat. Děkuji za dotaz a mějte se hezky!
 Jitka Seitlová (xxx.xxx.31.4)reagovat 12.8.2002 20:24:48
RE: Námět
Tovačovská jezera jsou využívána pro zásobování pitnou vodou pro cca 50 tisíc občanů Přerovska. Voda je čerpána z jezer, vzniklých těžbou, ze souvislé zvodně v stěrkopískových usazeninách, dosahující mocnosti několika metrů. Dobrá kvalita vody umožňuje její poměrně snadnou úpravu tak, aby mohla být následně využita jako pitná. Je ale pravda, že v posledních letech (zejména po povodních v roce 1997) došlo ke změnám a určitému snížení kvality těchto zdrojů. Postupně musí být uplatňovány náročnější a nákladnější procesy úpravy pro vodárenské účely. Plně souhlasím s Vaším názorem, že důsledná ochrana tohoto pro Přerovsko životně důležitého zdroje je nezbytná. Přesto, že je pro nás v horkých letních dnech příjemné koupání v přírodě, ke kterému o to více láká právě čistá voda Tovačoských jezer, přednostní je společný zájem na ochraně kvality této vody. Díky tomu, že voda se před použitím ještě upravuje, není třeba se obávat přímého rozšíření případné nákazy, hromadné koupání ale kvalitě vody zcela jistě neprospívá. Bylo by proto dobré jezera k rekreačním účelům nevyužívat. Zákony a navazující právní předpisy dávají orgánům státní správy dostatečné kompetence, aby pro takto významná území stanovily odpovídající a dostatečně funkční opatření a dbaly na jejich dodržování. Ve srovnání s jinými takto chráněnými nádržemi (na Moravě např. Virská přehrada nebo Luhačovská nádrž) je situace na Tovačovských jezerech již delší dobu nepříznivá. K Vámi položené první skupině otázek: Odpovědnost za činnost kompetentních orgánů nese vždy jejich vedení a jeho konkrétní přestavitelé. Nadřízeným orgánem jsou v tomto případě pro okresní úřady i pro Policii Ministerstvo vnitra. Vedení nebo nadřízený orgán mají také jediní kompetenci vydat pokyny a příslušná rozhodnutí, vedoucí k nápravě stavu. Platná právní úprava již nyní umožňuje při stanovení ochranných pásem vodních zdrojů správci zdroje a odpovědným orgánům státní správy, aby navrhly a přijaly opatření k zabezpečení jeho kvality a - pokud je to nezbytné - použily např. i zákaz vstupu do stanoveného chráněného prostoru. Podle mého názoru by ale zlepšení stavu prospělo také zamyšlení nad tím, zda mají obyvatelé blízkého Přerova dostatek jiných vhodných možností ke koupání a osvěžení v horkých letních dnech, nebo nemají.
 Petr B. (xxx.xxx.31.4)reagovat 26.8.2002 16:33:35
Výstavba dálnice D47
Začne výstavba dálnice D 47 podle plánu nebo se kvůli současným povodním opozdí?
 Jitka Seitlová (xxx.xxx.31.4)reagovat 26.8.2002 16:34:05
RE:Výstavba dálnice D47
Investice dálnice bude jako první v ČR financována z neveřejných zahraničních zdrojů. Teprve po jejím dokončení a formou tzv. šedého mýtného“ bude postupně investorovi splácena. Podle osobního dotazu, který jsem novému panu ministrovi dopravy Milanu Šimonovskému na Váš podnět položila, chybí ve smlouvě s investorem pouze doplnění některých právních náležitostí. Výstavba dálnice D47 by tedy neměla být v důsledku současných povodní opožděna.
 Anonym (xxx.xxx.31.4)reagovat 29.8.2002 22:17:16
Ekopolitika
Jaká myslíte, že bude ekopolitika nové vlády?
 Jitka Seitlová (xxx.xxx.31.4)reagovat 29.8.2002 22:17:58
RE:Ekopolitika
Snahy o nejvážnější zásah do regionu přípravou jaderné elektrárny Blahutovice se podařilo zažehnat za vlády minulé. První vyjádření ministra životního prostředí Libora Amrozka dávají naději, že záměr nebude znovu oživen. V oblasti ekologie čeká novou vládu zejména realizace zákonů schválených v loňském roce, které by měly přinést řadu zlepšení pro občana. Již od 1.7. by měl být např. výrobci a dovozci zajištěn bezplatný odběr odpadů z obalů od spotřebitelů. Pro náš region bude ze strany ministerstev a exekutivy rozhodující využití uvolněných prostředků z Evropské investiční banky pro realizaci protipovodňové ochrany na řece Moravě a dokončení technické přípravy poldrů na řece Bečvě.
 Anonym (xxx.xxx.31.4)reagovat 29.8.2002 22:18:29
Povodně a úroky
Proč mají lidé postižení povodněmi v roce 1997 úroky ze státních půjček 4%, zatímco nyní to jsou jenom 2%?
 Jitka Seitlová (xxx.xxx.31.4)reagovat 29.8.2002 22:18:56
RE:Povodně a úroky
Není to správné. Lidé by v obou případech měli mít stejné podmínky. Úroky půjček dosáhnou za 20 let splácení značné částky - více než 100 tisíc korun. Důvodem k rozhodnutí půjčit si takto peníze ovšem nebyla běžná životní situace, ale to, že jejich domovy byly zničené povodní. Na podnět občanů z Troubek jsem již počátkem roku požádala kompetentní ministerstva, aby byl tento úrok snížen. K tomuto požadavku svolal následně jednání i petiční výbor Senátu. Ministerstva, která jediná mohou v této věci rozhodnout, však požadavek zamítla. Fakt, že po nynějších povodních byly pro půjčky stanoveny nižší úroky, oprávněnost našeho požadavku potvrdil. Proto znovu požádám o nápravu nového ministra pro místní rozvoj, pana Pavla Němce.
 Saša (xxx.xxx.166.10)reagovat 18.10.2002 13:15:54
Co myslíte?
Bylo by správné, aby právník - specialista na legislativu - byl šéfem katedry geologie na přírodovědecké fakultě?
 Jan (xxx.xxx.31.4)reagovat 22.10.2002 13:56:03
Kanál O-D-L
Vážená paní senátorko dovoluji se na Vás obrátit s dotazem jaké kladné a jaké záporné stránky spatřujete na možnosti vystavby kanálu Odra - Dunej - Labe.
 Jan (xxx.xxx.31.4)reagovat 8.12.2002 15:34:06
Dotaz jak často je stránka aktualizována?
Vážená paní senátorko můžete prosím častěji aktualizovat svou stránku? Nebo alespoň reagovat na dotazy na Vás kladené? Kdo pro Vás tuto stránku připravuje?
 jiri tylcer (xxx.xxx.18.242)reagovat 12.12.2002 17:08:37
staré zátěže
Zdravím Vás a doufám, že jsem Vám ještě nevypadl úplně z paměti. Dnes jsme se bavili s Kolajou (Aquatest) o starých zátěžích a zmínil se, že snad připravujete nějakou session na tohle téma. Toto patří k mým oblíbeným a měl bych eminentní zájem se zúčastnit, je-li to možné. K dosavadním verzím návrhu zákona jsem měl spoustu výhrad. Jinak: hezké vánoce a úspěšný příští rok v osobním i pracovním životě. Jiří Tylčer
 Martin (xxx.xxx.182.2)reagovat 20.1.2003 1:07:13
Volba prezidenta
K současnému aktuálnímu tématu - volbě prezidenta bych Vás rád informoval o tom, že pro mne je kandidát Miloš Zeman naprosto nepřijatelný. Věřím že zastáváte stejný názor. S pozdravem Váš volič
 Milena (xxx.xxx.11.83)reagovat 25.2.2003 17:17:25
UB
Paní senátorko, protože zastupujete náš kraj, tak by mě zajímal Váš názor na UB. Jsem její dlouhodobou klientkou (rozhořčenou klientkou). Na podzim, kdy se začalo o UB mluvit jsem znervozněla, ale pak jsem se na internetu dozvěděla, že ČNB souhlasila se vstupem italské finanční skupiny, že došlo k dohodám, tak jsem jako správná Moravačka v moravské malé bance zůstala. Jaký jsme zaznamenali šok 20.2.2003 asi nemusím popisovat. Jen by mě zajímalo, jak pracuje ministerstvo financí a jak ČNB. Nerada bych zase zaznamenala, že jediní, kteří mohou za své finanční ztráty jsou neobezřetní klinenti UB. Tato fráze je již ohraná a já jsem byla dost pozorná, ale dostanu asi informace jen jaké se patří na obyčejný lid. Nechápu, proč se do jiných finančních obrů nalily stovky mld Kč (a to i z mých daní) a tady, jak se snažím pochopit se případní majitelé dohadují s ČNB a MF o 1,5 mld. Že stát pomůže UB se špatnými úvěry převzetých zkrachovalých bank jsme se ze sdělovacích prostředků dověděli a co se děje nyní je nad moje chápání. V malé moravské bance (UB) asi žádní vysocí úředníci účty nemají a my, drobní střadatelé máme smůlu, že o část svých úspor máme přijít! Pro koho je tu MF a ČNB se svým guvernérem s platem 220 tis./měs ?? Jak se budete ke klientům z UB stavět při projednávání této kauzy v parlamentních komorách??