Nevkládejte prosím text ani obrázky, které znázorňují pornografii nebo násilí. Prosím vyvarujte se vulgarismů a všemu co odporuje dobrým mravům a zákonům ČR. Nevkládejte také žádně reklamní bannery ani nepoužívejte naše stránky k propagaci komečních stránek. Děkujeme.