Napište zde svůj názor

založil:
samotaar
dne:
19.05.2002 13:05:54
odkaz:
www stránky
kategorie:
Kultura a Umění
Zaregistrujte se a získáte:
- vlastní unikátní přezdívku
- vlastní ikonku
- soukromé zprávy
- oblíbené diskuze
- a spoustu nových funkcí
* registrace je zdarma
 samotaar (xxx.xxx.152.18)reagovat 29.08.2002 19:14:38
RE:2. sv.valka
Nazdar, tohle sem psal po shlédnutí jednoho "dokumentu" v TV, kde tvrdili, že Overloard byla nejduležitější událost celé války. Proto sem byl trochu nas*anej. Ovšem někde Vám budu oponovat. Tak za prvé: Podívejte se na statistiky, kolik NĚMCŮ PADLO na východní frontě, a kolik na všech ostatních dohromady. Za druhé: Tichomoří - Rusko bojovalo s japonskem už před 39. a to s nemalými ztrátami na obou stranách. A naprosto se zapomíná na čínu, která také bojovala za druhé světové války s japonskem, a to tak, že si to málokdo dokáže představit. Je nesmírně těžké získat podrobnější informace o bojích Japonska s jínými státy, než amerikou. Někde jsem dokonce četl, že Čína ztratila v boji s Japonskem přes 6 000 000 mužů jen za druhé světové války. Z mého pohledu (možná se na to dívám moc protiamericky, ale když se podíváte jak je vše co souvisí s amerikou zveličováno) neměly v bojích s Japonskem USA zásadní roli (je to jen můj názor, jak sem již řekl je nesmírně těžké shánět nějaké neamerické informace). Ale z těch 1200000 mrtvých japonských vojáků jich určitě nezahynula více jak polovina s američany. Za třetí: Většina těch surovin došla do Ruska až v roce 1944, a to již Němci spíš utíkali z Ruska, než ustupovali. A i za ty musel dodávky musel SSSR platit Spjeným státům nemalé prostředky. Platil i diamantama. Pro ameriku to byl vlastně víc než výhodný obchod. K té atomové bomě je to spíš věc názoru, je těžké se nyní dostat k objektivním materiálům. To o tom vylodění je nesmysl. Jinak dík za tvůj názor.
 Tereza (xxx.xxx.77.53)reagovat 04.02.2003 10:04:20
RE:RE:2. sv.valka
Byť s Tebou samotáři v mnohém souhlasím, zvláště pak s ahitorickým přesunem - občas až komickým ve stylu kapitána Klosse - zásluh Rudé armády na západní spojence, jedno vím jistě. Byla jsem coby vetřelec účastna koncem 80. let přednášce jednoho ruského diplomata, který se chlubil tím, jak dodnes (tedy do té doby) SSSR nezaplatil Američanům dodávky zbraní do Murmanska. Naparoval se jak byli chytří. Ostatní spojenci ovšem zaplatili... Máš pravdu v tom, že západní spojenci nevyhodnotili nacistické zlo jako prioritní oproti zlu stalinistickému. Pak bychom nemuseli odmítat Marsallův plán a nemuseli jsme se dostat do područí Rusů. Ale kdyby nejsou součástí historie...
 standa (xxx.xxx.166.8)reagovat 22.07.2007 8:07:34
RE:2. sv.valka
Taky uvádíte nepřesné údaje . pokud se týká slavné pomoci USA Rusku, sice posílali zbraně, ale přečtěte si někdy odtajněné dokumenty, zveřejněné v knize:Korespondence předsedy rady ministrů SSSR s prezidenty USA.....za velké vlastenecké války. Neříkám, že pomoc neposílali, ale v této knize se hovoří o zásilkách onucí a jiných věcí. Pokud se týká zbraní, zde byl velký problém zejméha s kompatibilitou střeliva, proč asi v bývalé Varšavské smlouvě se třebá náboje do samopalu daly použít do všech vyráběných samopalů, ale nechoďme daleko i v nato je unifikované střelivo, takže pár samopalů a pistolí, které z US do Ruska došly nemohly zvrátit běh války a spousta zbraní ani nikdy z USA se nikdy na frontu nedostala, jestlipak jste si všiml, po revoluci jak se v obchodě Frankonie v Praze objevily netknuté nikdy nepoužité pistole Colt 45 z období 2. sv. války, pátral jsem po jejich původu, zjistil jsem, že pochází právě se slavných dodávek z období 2.sv. války do USA, kdy rusové právě z důvodu jiného střeliva je nikdy do výzbroje neuvedly, důležité byly zejména dodávky ložisek, a surovin, které rusové neměli, nicméně tato pomoc válku nerozhodla.
 Jaromir (xxx.xxx.138.129)reagovat 07.09.2002 20:18:38
Taky nejsem zastánce bývalého režimu je mi 26, ale preferuji zdravý rozum. 2 sv. válku rozhodlo Rusko a její obyvatelé.
 Li (xxx.xxx.79.55)reagovat 14.11.2002 19:17:48
RE:
Myslím si, že není moc vhodné hádat se nad tím, která velmoc měla největší zásluhy na porážce fašismu. Soudit jen podle počtu padlých na té či té frontě by bylo velmi krátkozraké. Vemte si příklad z našich zahraničních vojáků. Těm bylo jedno, kde a pod jakou vlajkou budou bojovat proti fašistům. Jejich cílem, ale nejen jich, nýbrž také všech svobodomyslných lidí na celém světě, bylo zachránit svět před fašismem a způsobit mu konečnou poražku, což se naštěstí podařilo a mají na tom zásluhu všichni, kdo v té válce bojovali a položili své životy.
 Petr (xxx.xxx.192.26)reagovat 03.10.2002 14:52:02
2 sv. valka
Ahoj.Se zájmem jsem si to přečetl le nelíbí se mne pár věcí.Plně souhlasím s názorem na naši armádu a myslím si že pokud by Němci zaútočili tak by platili velmi krvavou daň.nezáleží ani na počtech, ale jsem si jist že bychom se ubránili, nebo přinejmenším velmi dlouho vzdorovali.Také nechci upírat zásluhy ruských vojáků, ale nelíbí se mne názory že den D byl fraška.Je taky blbost myslet si že by Rusové sami vyhráli válku.Kdyby totiž Hitler porazil Anglii,nebo by Anglie nebojovala tak by na Rusko mohl Hitler zaůtočit mnohem větší silou a to by to nevydrželo.Je potřeba si uvědomit že kvůli západním spojencům musel Hitler bojovat v Africe a později také v Itálii.A tam musel mít mnoho jednotek, které by jinak mohl nasadit v Rusku.Myslím si že výsledek války ovlivnili stejně jak západní spojenci tak Rusové.
 Hasen (xxx.xxx.161.10)reagovat 22.10.2002 18:04:33
Oceňuji každou snahu o objektivitu, a touhu po pravdě. V tomto případě je však znát, že vycházíte z tradice tendenčních historiků, či z již zlidovělého mínění o II.sv.válce. Nové poznatky však říkají mnoho jiného, co se snaží jedni utajit, a druzí nebrat na zřetel proto, aby neutrpěla jejich vědecká pověst. 1)Anglie a Francie válku nechtěly, to je fakt. Spoléhaly se na diplomatická jednání, a ČSR byla obětována. Avšak ještě před tím rozjel Stalin zákeřnou hru, kterou se dodnes snaží Rusko utajit. Po čistkách nezbyli v RA jako generálové idioti, jak se nám snaží kdekdo tvrdit. Byli tam ti, kteří pak došli až do Berlína. Ti, kteří prováděli tak skvělé operace, jako např.Žukov u Chalkin-golu, Stalingradu, Kursku... Na Rusko-německé hranici nestálo pár nepřipravených mužiků, ale k pochodu na západ již byly připraveny 3!!!strategické sledy. Jak to, že početně i technicky mnohem menší německá armáda prorazila? Protože byla připravena k ofenzívě, a nebyla v obranných pozicích! Hitler nic netušil o tom, jak je RA velká, ta se nakonec po ohromných ztrátách sformovala, a pak již jen postupovala. Stalin vlákal Evropu diplomaticky do války, obelstil Hitlera paktem - a připravoval velký osvobozenecký pochod Evropou za účelem světové revoluce. Německá rozvědka to zjistila relativně na poslední chvíli - proto ten útok bez zimního zajištění. To nebyla hloupost Hitlera, či jeho generálů - oni jen improvizovali. Stejně museli improvizovat sov.generálové, když nebyli zase oni připraveni na obranu, ale naopak na útok. Rusové by porazili Němce tak jako tak, ale druhá fronta jim ušetřila část práce. Němci věděli od začátku, že boj na dvou frontách nemá mnoho naděje, a proto by na SSSR nezaútočili dříve, dokud by nezabezpečili celou Evropu. Indicie o Stalinově soustřeďování 300 divizí na západ, a boření vlastních obranných linií je však donutily vypracovat plán Barbarossa dříve. 2)Němci nikdy neutíkali. Ale i na západě měli proti sobě již ohromnou přesilu, a tak byl jejich konec neodvratný. Hasen
 Vladik (xxx.xxx.92.86)reagovat 05.04.2003 16:04:20
RE:
Informace o likvidaci sovětského pohraničního opevnění a přípravě na pochod na Západ pocházejí nepochybně z knihy Suvorov - Všechno bylo jinak. Že?
 Hacza (xxx.xxx.164.75)reagovat 29.10.2002 0:36:06
Nadhled se zdravym rozumem
Zdravim cele tohle diskuzni forum. Jsou tady zajímavý názory na podíl jednotlivých národů na poválečné uspořádání světa a především Evropy. Samozřejmě nemohu souhlasit se vším, co tu bylo od jednotlivých osob zmíněno. Argument, kolikanásobně větší ztráty mělo Rusko (oproti USA) je trošku pomíjivý. Musíme vzít v úvahu fakt, že Američané měli vyspělejší vybavení zbraní (vynecháme nyní Katuše takříkajíc Stalinovy slzy) a přikládali větší význam samotné strategii než Rusové. Sám autor přiznal že inteligenci ve svých řadách si Stalin vyvraždil. ANO, nechal zavraždit každého, kdo by mohl alespoň potencionálně ohrozit jeho diktátorské postavení. Je vám asi známo, že tato čistka probíhala i v řadách jeho dlouholetých přátel. Vemte taky v potaz, kolikrát Rusové zasáhli způsobem jím vlastním. Dobít určitý bod masou vojáků i za cenu velkých ztrát. Ruskýmu velení kolikrát o lidi nešlo. Svou v mnoha oblastech nevyspelou technickou stránku doháněli množstvím nasazených vojáků. Z toho plynou i větší ztráty. Nechci tím ale Rusy výrazně snižovat oproti Američanům. Je to podíl jenom částečný. Je mi také znám jeden Stalinův citát který se k mému názoru přiklání: " smrt jednoho člověka je tragédie, smrt miliónu lidí je statistika". Určitě si dokážete představit situaci, kdy ruské velení poslalo na smrt desítky svých vojáků s nožem v ruce na nepřátelský tank či kulometné hnízdo. Je to přehnané do absurdity, ale na druho stranu, co my můžeme vědět. Takovou situaci nám nikdo nepřizná. Určitě si každý vzpomene na nějakou veselou (posměšnou) historku s jakým vybavením Rus dokáže operovat (zasahovat) na vzniklou situaci. Na druhou stranu, pokud to vezmu na člověka, je mi častokrát sympatičtější Rus. Svou soudržností se svým kolektivem, jsou skromnější, přístupnější (přátelštější). Věřím taktéž tomu že na ruské straně je ve válečném stavu větší obětavost a odhodlání. Američané, hnaní svým sebevědomím, věřili a věří, že jsou nejlepší. Jsou to individuality, který pracujou především sami na sobě a pro sebe. Mají daleko komerčnější charakter povahy než Rusové. Když uvážím rozpínavost obou zemí, je mi sympatičtější Američan. Moje RESUME je: nižší technologická vyspělost ruských vojenských jednotek = následek vetší ztráty. Druhým faktem pro větší ztráty je určitě větší počet ruských pozemních vojsk (oproti USA) Není to vše, co bych chtěl k danému tématu zmínit, ale musím prozatím končit. Díky. Hacza. 23 let (hacek@mbox.catr.cz)
 Jirka (xxx.xxx.75.142)reagovat 16.11.2002 0:04:36
Druha sv.valka
S Tvým názorem souhlasím. Vítězem, bohužel jen morálním, byl obyčejný, tehdy sovětský člověk.
 Jan (xxx.xxx.161.87)reagovat 09.12.2002 14:39:35
Zásadní nesouhlas
Nevím jak rozsáhlé jsou znalosti autora článku, ale dopustil se v něm několika zásadních chyb. Za prvé: Nebýt americké angažovanosti dopadla by 2.světová úplně jinak (hospodářskou pomocí VB a Rusku počínaje, přímou vojen. účastí konče, viz. S Afrika, Itálie, Francie a samozřejmě tichomoří). Za druhé: operace Citadela v kurském výběžku neskončila něm. porážkou, ale byla zrušena samotným Vůdcem, protože ztáhl část elitních obrněných divizí a přesunul je do Itálie, kde již začal spojenecký útok na Sicílii. A celkově je nemalé množství tezí prezentovaných autorem nepravdivých - tematika 2. světové války je podstatně složitější než jak jí prezentuje autor. Je potřeba být více konkrétnější a podložit své tvrzení hist. fakty a ne jenom opsat jistě zajímavé, ale konkrétně nic nepotvrzující, souhrné údaje.
 Miro (xxx.xxx.124.2)reagovat 05.05.2004 11:44:43
RE:Zásadní nesouhlas
Jake Vy mate prameny? Vy asi ctete akorat nejake bobkove listy. Prectete si pameti napr. Zukova, nebo Dejiny 20. stoleti od Paula Johnsona. Nemce v podstate porazili Rusove. A porazili by je i sami. Americka technika zacala prichazet az po bitve u Moskvy a tato bitva byla rozhodujicim momentem (Paul Johnson). Od teto bitvy nemeli Nemci sanci. Jen diky hrubym chybam Stalina se jeste v lete 42 vzpamatovali. Pokud se tyka materialni pomoci zapadu, nebyl bezvyznamny, ale cinil v prumeru 10% celkove spotreby ruskych vojsk.
 Miro (xxx.xxx.124.2)reagovat 05.05.2004 11:49:19
RE:Zásadní nesouhlas
Jake Vy mate prameny? Vy asi ctete akorat nejake bobkove listy. Prectete si pameti napr. Zukova, nebo Dejiny 20. stoleti od Paula Johnsona. Nemce v podstate porazili Rusove. A porazili by je i sami. Americka technika zacala prichazet az po bitve u Moskvy a tato bitva byla rozhodujicim momentem (Paul Johnson). Od teto bitvy nemeli Nemci sanci. Jen diky hrubym chybam Stalina se jeste v lete 42 vzpamatovali. Pokud se tyka materialni pomoci zapadu, nebyl bezvyznamny, ale cinil v prumeru 10% celkove spotreby ruskych vojsk.
 ukuzuz (xxx.xxx.226.109)reagovat 15.04.2005 10:30:37
RE:Zásadní nesouhlas
hjgzju
 Radek (xxx.xxx.73.83)reagovat 07.01.2003 13:41:27
Nelze zjednodušovat
Článek s vlastním názorem je sice pěkný, ale tendenčně napsaný.Autor žije možná proto, protože jsme se v r. 1938 nebránili.Taktika "Blitzkriegu" by na tak malém prostoru určitě slavila úspěch. A nedovedu si představit, že by USA poslali na smrt vlastní vojáky, kteří by museli bojovat s fanatickými obránci Japonských ostrovů.V Normandii jsem se byl na vyloďovací pláže podívat, určitě to nebyl boj jen o jednu, jak uvádí autor, prosím nezlehčovat, zásluhu na porážce nacistů mají všechny strany.Jen některé toho ale dokázaly využít k plnému prospěch všech svých obyvatel.SSSR tu možnost také měl.
 paulie (xxx.xxx.54.50)reagovat 21.05.2005 14:21:37
RE:Nelze zjednodušovat
Nevím jestli se nepletu, ale v roce 1938 němci taktiku "Blitzkriegu" teprve vymýšleli.
 Sonička (xxx.xxx.111.25)reagovat 16.01.2003 19:27:19
Je to zajímavá stránka !100bodů !Povedené
 Vašek (xxx.xxx.88.213)reagovat 21.03.2003 8:43:22
Se SSSR na věčné časy!!!
Není pochyb o tom, že SSSR nesl největší tíhu německého náporu po většinu války. Nebýt hrdinné oběti sovětského lidu, válka by trvala mnohem déle. Dnešní propaganda na to záměrně zapomíná a přisuzuje porážku fašismu zejména USA, které přinesly na oltář války pouze symbolickou oběť v porovnání se Sovětským svazem a na válce vydělali miliardy dolarů. Věčná čest a sláva sovětkým Hrdinům, kteří položili své životy za osvobození naší vlasti.
 Jana (xxx.xxx.88.213)reagovat 21.03.2003 10:00:01
RE:Se SSSR na věčné časy!!!
Venco, máš naprostou pravdu!
 Vladik (xxx.xxx.92.86)reagovat 05.04.2003 16:13:04
Hledám pamětní desky
Soukromě eviduji pomníky a pamětní desky v Praze a celé ČR. Může mi někdo poslat tip s těmito údaji: text na desce nebo pomníku, město a bližší umístění (např. ZDE PADL 7.5.1945 JAN NOVÁK deska mramor, Praha 1, Nová ulice 112/3, nalevo od vchodu do domu). Díky moc.


stránky: 1 2 3 4 5