Internet mění svět! Opravdu?

založil:
drakeen
dne:
25.03.2001 16:43:04
odkaz:
www stránky
kategorie:
Internet
Zaregistrujte se a získáte:
- vlastní unikátní přezdívku
- vlastní ikonku
- soukromé zprávy
- oblíbené diskuze
- a spoustu nových funkcí
* registrace je zdarma
 podborany.NET (xxx.xxx.107.254)reagovat 25.03.2001 16:47:37
Internet mění svět ... aktivace diskuze
Glosa ze setkání v Ústí nad Labem v rámci akce Internet mění svět dne 22. března t.r. za přítomnosti ministra Karla Březiny a Vladimíra Mlynáře. Hovořeno bylo o školách, internetu, úřadech, elektronických informačních kioscích atd. Nejsem odborník v oboru telekomunikací, ale musím si sám zodpovědět pár otázek. Jak je to s podporou připojení škol na internet? Dle slov, která zazněla na setkání od ministra Březiny by díky tomuto programu měly být všechny školy připojeny na internet a to tak, že v jednom okamžiku alespoň X% počítačů by mělo možnost získávat z i-netu informace. Vláda tedy bude podporovat vybudování tohoto připojení atd. atd. atd. V reálném světě je to však poněkud jinak. O programu Internet do škol se již mluví dva roky (možná i více) a časový horizont pro realizaci tohoto programu je, dle slov ministra Březiny, rok 2005. V této souvislosti mne jako člověka, který stál u zrodu dvou počítačových, multimediálních učeben na našich podbořanských školách za téměř 1 000 000,- Kč napadá říkanka: Internet, mění svět. Ne však hned, až za pět let. Řek´ to v pět Březina Domnívám se, že pokud se s realizací tohoto programu vůbec někdy začne, nebude to v žádném případě měnit svět, neboť ten se mění, na rozdíl od realizace vládních programů den co den. A za čtyři roky ten internet bude také úplně „někde jinde“. K této myšlence mne vede to, že před dvěma lety bylo připojení na internet otázkou několika set korun a nyní se provideři předhánějí, kdo že Vám to připojení zdarma nabídne rychleji. Takže pokud se děti mají něčemu učit, tak to musí být teď hned. A to dětem neumožní vládní program, ale pochopení zastupitelů obcí, sponzorů a všech dalších, kteří nečekají ale realizují. I to byl důvod, proč se v rozpočtových prostředcích města Podbořany počítá s doplněním těchto učeben a proč se nečeká na rok 2005. Proč nebylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele? Telecom dostal tučný „kšeft“ (Miliardová zakázka bez výběrového řízení - Deník Lučan č.69, roč. IX) přečetl jsem si v novinách a okamžitě se mi vybavila slova ministra Březiny. Na výše zmíněném setkání ministr argumentoval na otázku proč nebylo vypsáno výběrové řízení na tak velkou akci slovy: „Na českém trhu neexistuje jiná firma, která by dokázala takovou zakázku zvládnout, proto byla zakázka zadána přímo.“ Naproti tomu v článku je uveden argument ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga a to - nedostatek času na vypsání výběrového řízení. Na rozdíl od pana ministra Březiny bych si osobně nedovolil tvrdit to, že není nikdo jiný. A k tomu nedostatku času - čekalo to 10 let, když to počká ještě rok bude to možná koncepční. Telekomunikačních firem a alternativních telekomunikačních operátorů je jistě mnoho a další by vznikli zcela jistě za účelem získání této zakázky. Pokud však firma vstupuje do zakázky s tím, že je na celém světě jediná, která tuto akci zvládne, pak se ptám: “Proč, z jakého důvodu by měla být i levná a nejlepší?“ Zcela nepochybně nebude ... Radek Reindl (ODS)
 devl (xxx.xxx.96.66)reagovat 01.04.2001 4:53:08
Rád bych reagoval, ale není na co. Akorát bych se rozčílil.
 Tomiko (xxx.xxx.161.10)reagovat 03.06.2002 7:43:31
Internet do škol?
Především existují cesty, jak školy připojit na Internet levněji a s tím, co už mají. Kabelová televize, mikrovlnný spoj... Viděl jsem letmo rozpočty na projekt Internet do škol, a myslím si, že jde PŘEDEVŠÍM o to, aby se "někdo" namastil kapsu - jinak by se školy neobsazovaly naráz předraženou technickou špičkou (která stejně rychle zastará), ale rozumným středem a v maximální možné míře by se využívalo zařízení, které již mají... Ale to víme všichni asi stejně dobře :-(